Sklep internetowy sixseconds.pl działający pod domeną www.sixseconds.pl prowadzony jest przez firmę GMB Bracia Książek sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 68

GMB Bracia Książek sp. z o.o.
NIP:5512618898
REGON: 123069752

Konto bankowe:
PKO BP 40 1020 1433 0000 1802 0185 9586

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sprzedaż towarów w sklepie sixseconds.pl odbywa sie za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia:

a. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem adresu internetowego www.sixseconds.pl lub przez wysłanie e-maila na adres internet@sixseconds.pl z nazwą i ceną towaru, imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy, danymi adresowymi, nr. telefonu i wybraną formą płatności i dostawy. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

b. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

c. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

d. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

e. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

f. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:

  •  za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego,
  • telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu internetowego.

Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

g. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji bądź poinformowanie o odmowie jego zrealizowania następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

h. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu 48 godzin przez Sprzedawcę skutkuje jego anulowaniem.

3. Realizacja zamówień oznacza czas od momentu zgłoszenia zamówienia do chwili przekazania go spedytorowi do wysyłki.

4. Czas realizacji zamówienia dla produktów oznaczonych jako dostępne wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

5. Zamówienie złożone poza godzinami pracy sklepu jest realizowane od następnego, najbliższego dnia pracy.

6. W przypadku gdy towar nie znajduje się w magazynie czas realizacji może się wydłużyć, wówczas pracownik sklepu kontaktuje się z kupującym.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

9. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia a także umieszczenia ich w bazie sixseconds.pl .

10. Czas dostawy zamówienia jest mierzony od chwili przekazanie przesyłki spedytorowi do momentu przekazania jej klientowi. Przesyłki kurierskie dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych. Sklep sixseconds.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie dostawy spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

11. W przypadku niektórych produktów sklep sixseconds.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej.

12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

13. Wszystkie towary dostępne w sklepie sixseconds.pl objęte są gwarancja udzielaną przez producenta danego towaru.

Ceny towarów

1. Ceny wszystkich towarów podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

2. Koszty dostawy towaru do klienta zostaną umieszczone na fakturze jako osobna pozycja. Cennik dostaw znajduje się w osobnej zakładce.

3. Sklep sixseconds.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów umieszczonych w sklepie internetowym sixseconds.pl, a także wprowadzania i anulowania promocji.

Formy płatności

1.Przelew -po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie paczka zostaje wysłana.

2. Płatność za pobraniem, klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki.

3. W przypadku niektórych towarów sklep sixseconds.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności.

Reklamacje

1. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru, dokładny opis wady produktu oraz karta gwarancyjna(jeśli jest dołączona do produktu).

2. Sklep zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego towaru. Za datę otrzymania reklamowanego towaru przyjmuje się dzień, w którym towar ten zostanie dostarczony do sklepu.

3. Klient, który stwierdzi podejrzenie naruszenia lub uszkodzenia zawartości przesyłki (rozerwany karton, zgniecione pudełko, przecięta taśma firmowa z naszym logo, itd.)powinien w takiej sytuacji sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera! Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

4. Sklep sixseconds.pl uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi tylko w uzasadnionych przypadkach. W przypadku gdy do towaru dołączona jest gwarancja producenta lub dystrybutora. Kupujący może według własnego wyboru złożyć do producenta lub dystrybutora odrębnie reklamację z tytułu gwarancji.

5. Każdy towar zakupiony wysyłkowo można zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Konsument jest zobowiązany do pisemnego poinformowania (proszę o dołaczenie do zwracanego towaru wypełnionego Formularz 1) oraz mailowego na adres andrychow@sixseconds.pl (proszę o dołączenie wypełnionego Formularz 1 do załacznika w mailu) sprzedającego o zamiarze zwrotu towaru. Wzór takiego powiadomienia znajduje się poniżej w formacie PDF

Formularz 1: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Liczy się termin otrzymania przez sprzedawcę stosownego zawiadomienia o fakcie chęci dokonania zwrotu towaru lub części zamówionego przez Klienta. Sprzedawca po informacji mailowej o chęci dokonania zwrotu przez Klienta, poinformuje Klienta mailowo o możliwości wysyłki zwrotu. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić żadnych śladów używania. Wraz z towarem należy zwrócić wszystkie dodatki oraz dołączone gratisy oraz dowód zakupu (paragon lub faktura). Zwrotowi podlega tylko cena zakupionego towaru oraz najniższa cena za transportu dostępna dla danego towaru.Wyjątkiem od tego może byc sytuacja, gdy sprzedający wyśle towar zastępczy po wcześniejszym kontakcie z klientem mailowym lub telefonicznych oraz po jego zgodzie.Kwota należnego zwrotu jest zwracana w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwracanego zamówienia przelewem bankowym na konto Kupującego wskazanego w Formularzu 1. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu zamówienia lub jego części:

GMB Bracia Książek sp. z o.o.

ul.Krakowska 68

34-120 Andrychów

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych za pobraniem.

7. Okres obowiązywania gwarancji jest różny dla poszczególnych producentów i produktów.

Pozostałe postanowienia regulaminu

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem pomiędzy Klientem a firmą GMB Bracia Książek Spółka Jawna. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

3. Firma GMB zastrzega sobie prawo do zmiany oferty prezentowanej na stronie www.sixseconds.pl

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

5. Sklep sixseconds.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ładowanie...